آدرس وب سایت شركت هاي تامين كننده

 

نيپـــــــــكو:

 http://nipco.ir/ 

آسه اصفهان:

 http://www.ace.ir

ابتكار پلاستيك:

 http://www.eptplast.com

اتحاد موتور:

 http://www.ettehad-group.com

الكتريك خودرو شرق:

 http://www.eks.co.ir

اميد فنر

 http://www.omidfanar.com

بسپار تابان

 http://www.baspartaban.com

بهان پليمر

 www.behanpolymer.ir

آرمان كار

 www.armancar.com

جمع ساز

 www.fa.jamsaz.com

سراج نور طوسي

www.snt-co.com

سندن

 www.sanden.co.ir

فراسازان

 www.farasazan.org

فنرلول ايرانيان

www.fanarlool.com

فولادفام:

www.fouladfam.com

كروز:

www.crouse.ir

كوبن كار:

www.kubankar.com

كوشش رادياتور

:www.koosheshraditor.com

كامكان:

   www.kamkanboltnut.com

مدرن

: www.modernautolight.com

 مژده وصل شيراز

:www.mvsco.com

معيار پليمر ايرانيان:

 www.meyar-ind.com

. ولئو آرمكو

:www.valeo-armco.com

يوفو الكترونيك

: www.ufoelectronics.com

ايران توحيد

:www.itc.co.ir

زمان فنر

:  www.zamanfanar.ir

تكوين

:www.takvinco.net

علمي ساز يدك

:www.elmisaz-autopart.com

پولاسا

: www.poolasa.com

بتا سرآمد

:www.betagroup.ir

ث ث ث

: www.sanatgar.com

 

شركت هاي گروه نيكان:

نورايستا پلاستيك:

 http://nipco.ir/

پايا پلاست ايرانيان:

 www.payaplast.ir

ايمن ايستا الكتريك

:www.eiseco.com

موج نيكان:

 www.mojnikan.com

اميد نيكان:

آرمان سازه

:www.arman-sazeh.com

آبدرماني هانا

:www.spahana.ir